Co na nás působí

Odpovědět na tuto otázku je zároveň jednoduché i obtížné. Můžeme bezesporu říci, že všechno. Cokoli kolem nás, v blízkém i vzdálenějším okolí na nás má vliv a to včetně Měsíce a Slunce a to jsou od nás opravdu daleko. Na druhou stranu vyjmenovat to všechno je tak obtížné, že se to snad rovná až nemožnému. Můžeme se ale zaměřit na to, co nás ovlivňuje nejvíce. To co je nám nejblíže, nebo co má jen obrovský vliv na své okolí.

Kde žijeme

Každý z nás tráví svůj život trošku jinak, někdo žije na vesnici, někdo ve městě. Někde je fabrika na plasty, jinde teplárna. Někdo má sousedy, kteří vaří pervitin a vypouští všechny odpadu do vzduchu a do kanalizace bez přečištění. Najít se dá cokoli život ohrožujícího. Pro nás důležité zjištění je, že dokonale čisté prostředí tu nemáme a ještě opravdu dlouho mít nebudeme.

Vzduch a prostředí kolem nás

Na náš život má vliv spousta látek, a abychom tak řekli, to před čím nás běžně varují v televizi, jsou jen vybrané příklady, kolem kterých se vybuduje velikánská bublina informací tak, aby se trošku pohnulo s trhem, lidi začali kupovat něco super čistého a peníze začali proudit. Je to jen reklama. My ale můžeme říci, že se náš organismus přizpůsobuje prostředí, ve kterém žijeme, a buduje si imunitu. Pak to jediné co pro něj můžeme udělat je vhodně jej podpořit.

Co jíme

Je velmi ožehavou otázkou co jíst a co ne a možná je lepší do tohoto tématu nezabředat. Avšak pro nás je strava velice důležitá, jelikož se kolem ní, ať už chceme nebo ne, točí naše životy. Svým způsobem jsme na tom lépe i hůře než kdy dříve. V minulosti si lidé nemohli moc vybrat co jíst a tak jedli to co bylo a dnes máme tolik možností, že ani nevíme co s tím. Stravovací směry to dotáhli na hádky a pomluvy mezi sebou a ti, kteří mají lepší řečníky, dostanou více přívrženců. Když se na to člověk podívá s nadhledem, začíná to připomínat jistou formu náboženství.

Jediné co se k tomu dá říci je, že pokud si už jednou vyberete nějaký stravovací směr, držte se ho. To nejhorší co se dá udělat je něco dodržovat a pak to najednou úplně změnit. Organismus jako celek se novým věcem nepřizpůsobuje tak snadno jako intelekt novým myšlenkám.

Můžete na sebe být opatrní, jak chcete a chytnout vážnou nemoc a zároveň se neřídit naprosto ničím a být celý život zdraví. Nemoc přichází jako následek chyby v organismu a my si můžeme jen snížit pravděpodobnost jejího výskytu úpravou stravy a životního stylu obecně, ale možnost tu bude vždy.