Myslete na sebe


Domnívám se, že už máte s cestováním své zkuÅ¡enosti. NÄ›kdo pochopitelnÄ› vÄ›tší, zatímco jiný menší, ale vÅ¡ichni už jste zÅ™ejmÄ› nÄ›kde byli. Nejspíše i v zahraniÄí, urÄitÄ› ale pÅ™inejmenším nÄ›kde v naší zemi, na místÄ› odliÅ¡ném od vaÅ¡eho bydliÅ¡tÄ›. A pokud už jste nÄ›kde byli, pak zÅ™ejmÄ› nejen za povinnostmi, ale i za poznáním a zábavou. Což jsou tradiÄní důvody, kvůli kterým my lidé cestujeme.

Možná jste už byli někde v blízkém sousedství, možná i někde dál a možná dokonce i nejdál. To je samozřejmě individuální, podle toho, jakou máte povahu, jaké touhy a jaký obsah vašich peněženek. Pochopitelně, protože je cestování rozhodující měrou ovlivněno tím, na co si my lidé troufáme a kolik si za to můžeme dovolit zaplatit.

běžné nádraží

Jedno je ale jisté. A sice fakt, že jste neodjíždÄ›li s touhou tím nÄ›jak utrpÄ›t. Cestuje se pÅ™ece proto, abychom se my lidé pomÄ›li, a ne proto, abychom nÄ›kde zažívali příkoří. Na to, abychom si vytrpÄ›li své, máme dost Å¡ancí i doma, kvůli tomu se nemusíme nÄ›kam plahoÄit.

Ale je skuteÄností, že se v tÄ›ch dalekých krajích nedaří vždycky vÅ¡echno tak, jak si to pÅ™edstavujeme a naplánujeme. Cestou nás mohou potkávat i skuteÄnÄ› různorodé potíže. A tak bychom s nimi mÄ›li v rámci možností poÄítat a být na nÄ› i pÅ™ipraveni. Tedy pÅ™inejmenším pojiÅ¡tÄ›ni pro takové situace, jež by mohly nastat.

cizí velkoměsto

A nemyslete si, že takzvanÄ› vodu kážu a víno piji. I já se pravidelnÄ› pojiÅ¡Å¥uji, a to pÅ™inejmenším proti tomu, co mÄ› může poÅ¡kodit po zdravotní stránce. Abych mÄ›l aspoň zdraví jisté. A takto se pojiÅ¡Å¥uji navzdory tomu, že se mi doposud nikdy nestalo nÄ›co, co by se bez pojiÅ¡tÄ›ní nezvládlo. PÅ™eÄkal jsem bez vÄ›tší úhony vÅ¡echno, co mÄ› potkalo od Turecka po Ameriku a od Británie po Jižní Afriku. Což je rozlehlá Äást svÄ›ta. Protože dÄ›lám vÅ¡echno pro to, aby se mi nic nestalo, a tak se mi nic nestává. Ale co není, mohlo by jednoho dne být.