Reklama a její svět


SvÄ›t je plný reklamy. Reklamu vidíme vÅ¡ude kolem nás. StaÄí zapnout televizi Äi rádio nebo nastoupit do dopravního prostÅ™edku. Postát na autobusové zastávce, otevřít Äasopis nebo novinový plátek, Äasto staÄí projít kolem novÄ› postaveného leÅ¡ení. NejrůznÄ›jší spoleÄnosti se pÅ™edhánÄ›jí v tom, jak své reklamy umístit co nejlépe, na co nejviditelnÄ›jším místÄ›, kde by jejich reklama patÅ™iÄnÄ› vynikla, a zaujala tak potencionálního spotÅ™ebitele. ÄŒasto nezáleží ani tolik na velikosti reklamy, ale spíše na tom, na jak zajímavém místÄ› je umístÄ›na, aby v pÅ™ehrÅ¡li tÄ›ch ostatních – konkurenÄních – nezanikla.

Lidské tělo a reklama

Velmi dlouho v reklamÄ› figuruje i tÄ›lo. V souÄasné dobÄ› již reklama na naÅ¡em tÄ›le není niÄím neobvyklým, ojedinÄ›lým. PrávÄ› naopak setkáváme se s ní stále ÄastÄ›ji. Velmi Äasto se jedná o firemní triÄka s logem dané firmy, kterou nosí její zamÄ›stnanci nebo je firma má pÅ™ipravena pro souÄasné a budoucí zákazníky. Potiskem triÄek můžete i vy zviditelnit svoji firmu a vstoupit tak velmi pozoruhodným způsobem do svÄ›ta reklamy.