Respekt ke zvířatům

Na naší planetě se nachází obrovské množství zvířecích druhů. Mnoho z nich jsme jako lidé ještě ani neprozkoumali. Druhem místa, které je nejméně prozkoumané jsou oceány. V temných hloubkách se mohou nacházet druhy zvířat, které ještě nikdy nespatřilo lidské oko.Už jen z respektu k těmto živým tvorům, které ani neznáme bychom se měli k planetě chovat s náležitou obezřetností. Vypouštění odpadu do jakékoliv vody není nikdy správný způsob, jak se odpadu zbavovat. V realitě totiž jen odklidíme odpad ze svých očí, ale v koloběhu se k nám zase vrátí. Odpad v oceánech velmi škodí živočichům zde se nacházejících. Mohou ho spolknout, zamotat se do něj a podobně.

ovce na louce

Vůči zvířatům a vlastně i celkovému klimatu země je důležité nekácet velké množství lesů a pralesů. Ničíme přirozené prostředí, v kterém zvířata žijí a tím je odsuzujeme k záhubě. Tyto globální problémy jsou často pro obyčejného člověka nepředstavitelné jelikož jich není přímo svědkem. Další oblast, kde bychom se měli naučit respektovat zvířata je hospodářství. Dnes se bohužel svět žene hodně za penězi a proto když vznikne hala pro chov například drůbeže, tak se do ní snaží umístit co nejvíce nosnic, aby z nich měli co nejvíce peněz. Kur poté žije v opravdu žalostných podmínkách a umírá často velice krutou smrtí.

žluté kuře

Tyto stejné problémy se objevují vlastně už všech druhů zvířat, která jsou chována na jejich maso, či jejich produkt. Bohužel se pro tento problém hledá řešení jen velmi těžko. Mohly by se vytvořit regulace pro chov, ale vždy se najdou firmy, které je budou obcházet. Další z řešení je podpora lokálních farmářů, ale bohužel kdyby se začali více podporovat, tak by často mohli sklouznout k velkovýrobě a používat stejné techniky, které používají velké firmy. V dnešním světě je velice těžké zdržet se ve všech oblastech krutosti. Měli bychom se nad tím zamyslet a snažit se chovat k planetě a ke zvířatům s maximálním respektem.