Robotické hračky


Já si myslím, že je opravdu tolik techniky v naÅ¡em celém svÄ›tÄ›, že by se to už nedalo spoÄítat. MÄ› si ale nÄ›kdy myslím, že je to Å¡koda, že je to až zbyteÄné a že vÅ¡echno je pÅ™etechnizované a pÅ™edimenzované, protože si vzpomínám, tÅ™eba když jsem byla já malé dítÄ› a není to tak dávno, je to možná tak dvacet pÄ›t let, že nebylo tolik techniky anebo interaktivních hraÄek a technických vymožeností, jako je tomu například dnes. A podle mého názoru je toho opravdu hodnÄ› a vÅ¡echno se mi zdá také pÅ™edražené, i když samozÅ™ejmÄ› také najdete nÄ›jaké technické a interaktivní hraÄky za pár korun.

Pěkné interaktivní panenky.

Jsou to například takoví malý roboti, kteří právÄ› dokáží chodit a tÅ™eba mluvit také různá slova anebo také tÅ™eba pÅ™ehrávat hudbu. Tohle znám, protože tohle si přál můj syn k narozeninám, tak jsem mu koupila opravdu krásného robota. VyÅ¡el mÄ› na pouhé dvÄ› stovky a já si říkám, že je to opravdu levné a pÅ™edpokládám, že kdyby tento robot byl za mého dÄ›tství, tak by urÄitÄ› stál tak jeden tisíc korun. Je to samé, jako tÅ™eba populární panenky baby born, které byly velice populární tak pÅ™ed dvaceti lety. Vzpomínám si, že ji mÄ›la moje kamarádka. V té dobÄ› ona říkala, že stála kolem tří tisíc korun.

I dÄ›ti chtÄ›jí pÄ›kné hraÄky.

Já jsem ji také velice chtÄ›la, jenomže to maminka dát nemohla, ona tehdy mÄ›la možná tak sedm a půl tisíce korun mÄ›síÄnÄ›, jak mi tehdy říkala. A nyní, když se kouknu zpÄ›tnÄ›, tak vím, že dneÅ¡ní panenka baby born stojí kolem patnácti stovek. NÄ›kdy je to opravdu takové nespravedlivé, protože když je nÄ›Äeho hodnÄ›, tak je to potom takové více levnÄ›jší. Je to sice dobré, ale opravdu nechápu, proÄ vÅ¡ichni výrobci se honí za tím, aby mÄ›li stále nÄ›jaké novinky, aby každý půlrok byla nová panenka. Tehdy to tak nebylo. Tehdy byla jedna panenka tÅ™eba pÄ›t let, než se udÄ›lala nÄ›jaká nová, takže mnoho holÄiÄek na pÅ™elomu tisíciletí mÄ›lo úplnÄ› stejné panenky a bylo to podle mého názoru prima, protože se alespoň nikdo nehádal anebo si nikdo nezávidÄ›l.