Ten nejironičtější mezi mosty Praha


Branický most, mezi veÅ™ejností známý spíše jako Most inteligence, je železniÄní most s chodníkem pro pěší v jižní Äásti Prahy. PůvodnÄ› byl plánován jako dvojkolejný, tudíž nejdelší železniÄní dvoukolejný most mezi mosty Praha i v EvropÄ› z železobetonu s délkou 910 metrů. Nakonec byl schválen pouze jako jednokolejný, neboÅ¥ navazující tunel nad Malou Chuchlí nebyl dostateÄnÄ› pevný. Josef Kubler již roku 1920 pÅ™edložil Pražské nádražní komisi první návrhy, ovÅ¡em ani Janu BaÅ¡tovi v roce 1923 se nepodaÅ™ilo návrh dostateÄnÄ› podpoÅ™it, aby stavba zapoÄala. Roku 1949 se vÅ¡ak náhle situace zmÄ›nila.

Téma nemorálnosti v období stavby

Ti, kteří se mÄ›li starat o rozvoj národa, se starali o rozvoj železnice, a ti, kteří se mÄ›li starat o rozvoj železnice, se starali o rozvoj národa. Celková koncepce stavby Branického mostu nebyla dokonÄena, ovÅ¡em náhlá potÅ™eba rozšířit mosty Praha byla pÅ™ekvapující. Výstavba zcela paradoxnÄ› zamÄ›stnala Å™adu právníků, lékařů, filosofů a dalších vzdÄ›lanců, což v dneÅ¡ní dobÄ› považujeme za odraz nemorálnosti režimu, ve kterém stavba vznikla. Již stojící mosty Praha se jistÄ› otřásly v základech, když byli v 50. letech donuceni dneÅ¡ní chlouby národa do dÄ›lnických profesí nastoupit.