Jak často je vhodné nechat provádět revize vzduchotechniky?

Jednou z hlavních věcí v kterékoliv budově je i možnost odvětrávání. Je nutné umožnit okamžitou výměnu vzduchu, a to hned z několika důvodů. Tím prvním je fakt, že se v průběhu času stane „vydýchaným“, což v podstatě znamená zvýšení koncentrace oxidu uhličitého. A je jasné jaké by to mohlo mít účinky na lidské zdraví. Dále je zde vždy přítomné riziko úniku plynu, který je také potřeba co nejdříve odstranit.

Výměnu vzduchu pak můžeme zajistit několika způsoby. Tím nejčastějším je použití oken. To však není možné vždy. Například v nízkých, rozlehlých budovách, jako jsou některé haly či supermarkety, by rozhodně nestačily. Zde proto musí nastoupit technika, která odsává vzduch z místnosti a zároveň přivádí čerstvý vzduch zvenčí.

okna1

Výhodou je, že může zároveň sloužit jako klimatizace a čistička vzduchu. To je výhodné tam, kde je potřeba z nějakého důvodu zachovávat stabilní podmínky, bez ohledu na to, jak je zrovna venku. Ovšem podobně jako kterékoliv jiné zařízení, i výměníky vzduchu mají jen omezenou životnost.

I z tohoto důvodu jejich prodejci doporučují provádět pravidelné revize vzduchotechniky. Ty mají za úkol odhalit případné poškození dřív, než stačí způsobit nějaký problém. Díky tomu se prodlouží životnost daného zařízení a také ušetříme peníze za opravu.

Avšak otázkou je, jak často bychom je měli nechávat provádět. Zde bohužel neexistuje jednoznačná odpověď. Závisí totiž na mnoha faktorech a je poměrně individuální.

klimatizace1

Jedním z nich je například to, jak často je ona vzduchotechnika využívána. Jednoduše řečeno, čím více ji používáme, tím častěji bychom ji měli nechávat zkontrolovat.

Dalším faktorem, který hraje roli, je i čistota odsávaného vzduchu. Pokud se jedná o prašné prostředí, například v některých výrobnách, pak je častější kontrola nejen vhodná, ale dokonce nezbytná.

To samozřejmě zdaleka není vše. Roli hraje například také stáří či typ výměníku. Zde je tedy dobrá konzultace s odborníkem, který nám určí vhodné intervaly. Tak budeme mít jistotu, že nám bude skutečně dobře fungovat.